Pasażerowie linii lotniczych, decydując się na korzystanie z tego rodzaju usług transportowych proponowanych przez przewoźników, mają szereg przywilejów i praw, ale niestety bardzo często wielu z nich, w momentach problematycznych, gdy dochodzi do zdarzeń losowych, nie od nich zależnych, ale na których to oni stają się pokrzywdzeni, nie ubiegają się o przyznanie właściwego im poziomu rekompensaty czyli stosownego odszkodowania. O tym, jakie prawa i kiedy przysługują pasażerom linii lotniczych powiemy w niniejszej zakładce. Zacznijmy od tego, że przywileje te są wiążące wtedy, kiedy mówimy o lotach realizowanych whttp://podejdzblizej.eu/psycholog-dzieciecy/ obrębie Unii Europejskiej i kiedy są to loty obsługiwane przez linie lotnicze z Unii bądź z kraju poza Unią. Podobnie prawa pasażerów są obowiązujące przy lotach z kraju nienależącego do Unii ale realizowanego do Unii, które obsługiwane są przez linie lotnicze z Unii. I trzecia sytuacja – w przypadku lotów z Unii do kraju spoza obszaru Unii, które realizowane są przez linie lotnicze z Unii bądź z kraju znajdującego się poza Unią. Warto wiedzieć, iż lot w jedną stronę i lot powrotny są traktowane jako dwa osobne rejsy. Nie ma tu znaczenia fakt, że zarezerwowane zostały jednocześnie. Prawa pasażera powinny być przedstawione na papierze czy też w postaci wiadomości elektronicznej. Muszą być to komunikaty wyraźnie przedstawione na lotnisku bądź w informacji mailowej. Podobne komunikaty powinny się pojawić w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, czyli przy oberbookingu, przy odwołaniu lotu oraz jego opóźnieniu, o ile w grę wchodzi opóźnienie lotu o dwie godziny wobec zamierzonego momentu odlotu bądź dotarcia do punktu docelowego. Wszystko ma być sporządzone na piśmie. Brak takich informacji to znowu powód w ramach którego konieczne jest, żeby pasażer ubiegał się o przyznanie mu stosownego odszkodowania.

Źródło: https://konsultant24.pl/