Jeżeli dojdzie do odwołania lotu, wtedy zawsze niezbędne okazuje się zwrócenie uwagi na to, że pasażer ma prawo do otrzymania rekompensaty będącej stosownym zadośćuczynieniem za poniesione straty natury materialnej i nie tylko. Rekompensata, o której mowa to natomiast stosowna kwota pieniężna. Najczęściej obejmuje ona zwrot kosztów biletu, ale też wiąże się z ofertą innego połączenia z miejscem docelowym podróży. W momencie, gdy dojdzie do odwołania lotu, wtedy pirox.plpodróżny powinien także ubiegać się o wydanie mu darmowych napojów i posiłków, a to jak będą one obfite zależne jest jednoznacznie od tego, jak długo pasażer musi oczekiwać na następny rejs. Ponadto ma prawo do rozmowy telefonicznej. Jeżeli chodzi natomiast o wysokość odszkodowania, jakie mu się należy, to przede wszystkim jest to kwota między 250 a 600 euro. Oczywiście wpływ na to ma zasięg podróży. Kiedy dojdzie do zaoferowania połączenia zastępczego, w stosunkowo krótkim czasie, to na pewno ta suma będzie dużo mniejsza niż górna granica wyżej wymieniona. Kiedy jednak dojdzie do odmowy przyjęcia pasażera na pokład, albo za późnego poinformowania https://www.witaminyswanson.pl/swanson-olej-oregano-150mg-120kappasażera o tym, że jest kłopot z jego przyjęciem na pokład, wówczas należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów, jaka działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jest to organizacja funkcjonująca w strukturach sieci NEB-NET, a zatem National Enforcement Bodies. Sieć ta jest odpowiedzialna za przygotowanie wspólnych zasad odszkodowania oraz wspierania pasażerów w momencie wystąpienia kłopotów z lotem.

Źródło: radiooperator vhf warszawa