Najczęściej linie lotnicze i porty dopuszczają się opóźnień w rejsach. Wtedy dochodzi do sytuacji, że pasażerowie spóźniają się na kolejne rejsy, bądź również że tracą rezerwacje w hotelach, ponoszą szkody związane ze skróceniem urlopu czy nie wyrabiają się zdążyć w określone miejsce. Wówczas istotne jest więc, żeby ubiegać się o rekompensatę finansową z tytułu szkód jakie zostały nam jako podróżnym wyrządzone. W przypadku opóźnień w lotach, najbardziej charakterystyczne zasady postępowania przez przewoźników winnych tego rodzaju zdarzeń są odgórnie obowiązującymi ustaleniami. Linie lotnicze musza wtedy zagwarantować pasażerom darmowe posiłki oraz napoje, a to ile i jak obfite zależne powinno być przede wszystkim od czasu oczekiwania na swój rejs. Dodatkowo konieczne jest też udostępnienie telefonu, aby pasażer mógł wykonać dwie rozmowy telefoniczne. Pasażerom przysługuje również prawo do dwóch przesyłek faksowych bądź nadania dwóch wiadomości e-mailowych. Wszystko jednak zależne jest konkretnie od tego, jak długo pasażer musiał czekać na skorzystanie z usług lotniczych. W przypadku opóźnienia wynoszącego minimum pięć godzin, podróżny ma szansę uzyskać zwrot kosztów biletu bądź lotu powrotnego do punktu docelowego. Jeżeli lot został tak opóźniony, że konieczne jest spędzenie nocy na lotnisku, pasażer musi mieć zapewnione darmowe zakwaterowanie w hotelu. Ponadto przysługuje mu też bezpłatny przejazd na linii lotnisko – hotel. Kolejna kwestia – przy opóźnieniu wynoszącym minimum trzy godziny, a mianowicie jeżeli pasażer jest w takim przedziale czasowym na miejscu docelowym jego podróży, przysługuje mu prawo ubiegania się o odszkodowanie w wysokości od 250 EURO do 600 EURO rekompensaty.

Źródło: