Odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot

W czym możemy pomóc?

Kancelaria MG Premium oferuje profesjonalną pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań.

Jeżeli podczas podróży Twój lot został opóźniony, odwołany lub też spotkałeś się z odmową przyjęcia na pokład, masz możliwość uzyskania odszkodowania nawet do 600 euro na osobę (pasażera).

Złe warunki atmosferyczne, usterka samolotu, strajki na lotniskach czy awaria systemu kontroli lotów to jedne z wielu przyczyn, które mogą uniemożliwić bezpieczne i należyte wykonanie rejsu.

W Polsce rocznie obsługiwanych jest ok. 25 mln pasażerów – w tym blisko 264 tys. kwalifikuje się do uzyskania rekompensaty. Tylko 5 tys. podróżnych spośród wszystkich uprawnionych do składania roszczeń wykazuje jakąkolwiek aktywność. Z czego to wynika?

Często z niewiedzy oraz braku świadomości praw, jakie nam przysługują. Procedura likwidacji szkód lotniczych jest skomplikowana i czasochłonna, a linie lotnicze zrobią wiele, by nie wypłacić odszkodowania. Roszczenia pasażerów o odszkodowania bardzo często są odrzucane przez linie lotnicze, które niejednokrotnie powołują się na złe warunki atmosferyczne pomimo, że w tym samym czasie inne loty z tego samego lotniska były obsługiwane.

Planujesz dochodzić odszkodowania za opóźniony, odwołany lot? A może nie zostałeś wpuszczony na pokład samolotu? Wyślij do nas swoje zgłoszenie. Pomożemy Ci!

Powierzając nam prowadzenie swojej sprawy masz pewność, że cały ciężar pracy związanej z  procesem likwidacji szkody obciąży wyłącznie naszych prawników. Zajmiemy się rzetelnie przygotowaniem całej dokumentacji. Poprowadzimy każdą sprawę na etapie postępowania polubownego z przewoźnikiem oraz przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Po wypłacie odszkodowania przez linie lotniczą pobieramy od Ciebie 25% prowizji (w tym VAT). W przypadku nieuzyskania odszkodowania nie ponosisz zatem żadnych kosztów.

Na osobnych, każdorazowo indywidualnie ustalanych warunkach, oferujemy również pomoc w postępowaniach sądowych, jeśli wybierzesz taką drogę dochodzenia swoich praw.

Zasady wypłaty odszkodowania


Długość lotu < 1 500 km

(np. Warszawa – Londyn)

1 500 – 3 500 km

(np. Kraków – Madryt)

> 3 500 km

(np. Teneryfa – Katowice)

Należne odszkodowanie 250 EUR 400 EUR 600 EUR
Prowizja dla MG Premium (25%) 62,50 EUR 100 EUR 150 EUR
Otrzymujesz 187,50 EUR 300 EUR 450 EUR

opóźniony lot
Odszkodowania

Odwołany lot
W przypadku kiedy doszło do odwołania Twojego lotu, przewoźnik powinien powiadomić Cię o odwołaniu rejsu co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem wylotu, zaproponować alternatywny lot na tej samej trasie lub zwrócić koszty biletów lotniczych. Jeżeli linie lotnicze nie poinformowały Cię bez dwutygodniowego wyprzedzenia o zaistniałej sytuacji, masz prawo do uzyskania odszkodowania. Podstawą do otrzymania rekompensaty jest Rozporządzenie Europejskie UE 261/04. Na podstawie określonych warunków, zwrot kosztów waha się pomiędzy 250 a 600 euro (w zależności od długości lotu).

Opóźnienie lotu

W przypadku kiedy doszło do opóźnienia Twojego lotu, możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez przewoźnika. Rekompensata za opóźniony lot wynosi od 250 do 600 euro. Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym. Minimalny czas opóźnienia, pozwalający na wszczęcie procedury ubiegania się o odszkodowanie, to 3 godziny w stosunku do planowanej pory dotarcia do portu docelowego. Jeżeli opóźnienie lotu wyniesie ponad 5 godzin, możesz ubiegać się o zwrot kosztów biletów oraz domagać się zapewnienia transportu do miejsca skąd wyruszyłeś. Poza rekompensatą należy Ci się dodatkowa opieka na lotnisku m.in. posiłek, telefon, nocleg, transport do miejsca zakwaterowania w przypadku odwołania lotu. Dodatkowe odszkodowanie należy się także za każdy dzień urlopu, o który został on skrócony z powodu opóźnienia lotu.

Odszkodowanie nie przysługuje, kiedy przewoźnik lotniczy jest w stanie udowodnić, że duże opóźnienie lotu spowodowane jest nadzwyczajnymi okolicznościami.

poniżej 3 godz. powyżej 3 godz. odległość
0 EUR 250 EUR < 1 500 km
0 EUR 400 EUR 1 500 km – 3 500 km
0 EUR 600 EUR 3 500 km <

Odmowa przyjęcia na pokład (overbooking)

W przypadku kiedy dostałeś odmowę wejścia na pokład samolotu, możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Overbooking polega na sprzedaży większej ilości biletów, niż jest miejsc w samolocie. Linie lotnicze często stosują tę metodę, mając nadzieję, że część klientów się nie zjawi (np. spóźni się na odprawę). Przewoźnicy w zamian odstąpienia miejsca często oferują: zwrot pieniędzy za bilet, vouchery czy też inny termin lotu. Jeśli nie zrezygnowałeś dobrowolnie z rezerwacji, masz możliwość uzyskania rekompensaty.

250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 km

400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 km

600 EUR dla wszystkich lotów dłuższych niż 3 500 km

Dobrowolna odmowa wejścia na pokład skutkuje tym, że tracisz prawo do odszkodowania!

Utrata połączenia

W przypadku kiedy podróżujesz z przesiadką, sprawy nieco się komplikują. Minimalne opóźnienie lotu początkowego może spowodować utratę następnego połączenia, a w konsekwencji nie dotrzesz na czas do miejsca docelowego. Loty łączone mogą być obsługiwane przez wiele linii lotniczych i zatrzymywać się wewnątrz UE lub poza UE, co może wpływać na zastosowanie Rozporządzenia 261/2004. Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym.

Loty z przesiadką przewoźnik UE przewoźnik spoza UE
Z kraju spoza UE do kraju spoza UE (przystanek w UE) tak tak, jeśli opóźnienie/odwołanie nastąpiło w kraju UE
Z kraju spoza UE do kraju spoza UE (przystanek poza UE) tak nie
Z kraju spoza UE do kraju UE (przystanek w UE) tak tak, jeśli opóźnienie/odwołanie nastąpiło w kraju UE
Z kraju spoza UE do kraju UE (przystanek poza UE) tak nie
Z kraju UE do kraju UE (przystanek w UE) tak tak
Z kraju UE do kraju UE (przystanek poza UE) tak tak

FAQ

Tak. Odszkodowanie można uzyskać za loty rejsowe, jak i czarterowe.

Podstawą prawną, na której się opieramy to przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Zapoznaj się z rozporządzeniem: POBIERZ PLIK

Niestety, procedura likwidacji szkód lotniczych jest skomplikowana i czasochłonna, a linie lotnicze zrobią wiele by nie wypłacić odszkodowania. Zdarza się, że odmawiając wypłaty odszkodowania, powołują się na „okoliczności nadzwyczajne” Poniżej prezentujemy tabele, w której podane są najczęstsze przyczyny opóźnień lub odwołań lotów. Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie.


Powód podany przez przewoźnika Problemy techniczne Złe warunki pogodowe Wpływ innych lotów Strajk portu lotniczego Strajk załogi samolotu Nie podano powodu
Opóźniony lot tak nie tak nie tak tak
Odwołany lot tak nie tak nie tak tak

Tak. Mimo że Rozporządzenie nr 261/2004 nie podaje terminów, w jakich należy złożyć roszczenie o odszkodowanie do linii lotniczych w Polsce roszczenia wobec przewoźników przedawniają się z upływem 2 lat. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią na możliwie najwcześniejszym etapie sprawy.
Wszystko zależy od linii lotniczej przewoźnika. Jest kilka etapów, które trzeba przejść. Dlatego nie jesteśmy w stanie określić dokładnego zakończenia sprawy. Istnieje również możliwość otrzymania odsetek od kwoty odszkodowania za czas oczekiwania na wypłatę rekompensaty przez przewoźnika.
Aby uzyskać odszkodowanie, potrzebne będą dokumenty ułatwiające liniom weryfikację zgłaszanych przez pasażera roszczeń z tytułu odwołanego lotu, opóźnionego lotu lub odmowy wpuszczenia na pokład. Przygotuj: bilet lotniczy, kartę pokładową (o ile została wydana) oraz rachunki potwierdzające powstanie kosztów dodatkowych.
W przypadku kiedy ULC odrzucił Twoją reklamację, możesz nadal dochodzić swoich praw. Prawnicy Kancelarii MG Premium oferują również pomoc w postępowaniach sądowych.
W przypadku gdy zaproponowana zmiana trasy nie przekracza pierwotnie zaplanowanego czasu przylotu, linie lotnicze mogą obniżyć wysokość odszkodowania o 50%.
Przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie natychmiast po uznaniu roszczeń lub uprawomocnieniu się wyroku.

Wysokość odszkodowania za opóźniony/odwołany lot zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym.

250 euro – dla lotów na dystansie do 1500 km

400 euro – dla lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km (również dla lotów powyżej 3500 km, w sytuacji gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania – znajduje się na ternie Unii Europejskiej)
600 euro – dla lotów na dystansie powyżej 3500 km (w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk – port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem Unii Europejskiej)

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami: wypełnij formularz kontaktowy, zadzwoń, bądź  prześlij swoje zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Telefon (wymagane):

Trasa przelotu:
z:

do:

Powód roszczenia:
opóźnienie lotu powyżej 3hodwołanie lotuniewpuszczenie na pokładprzeniesienie do niższej klasyinne

Przyczyna zdarzenia:
awaria samolotuoverbookingzłe warunki pogodowestrajk obsługi lotniskaniestabilna sytuacja politycznaawaria systemu kontroli lotów lotniskainne

Dodatkowe informacje: